Zalutejas.lv Sākums

Preču atgriešanas noteikumi

Pārdevējs – SIA “3x9 zālītes”

Pircējs - persona, kura pērk preci vai pakalpojumu.

Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma un atgriezt preces Pārdevējam 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs rakstveidā uz e-pasta adresi 3x9zalites@gmail.com, norādot preces, kuras vēlas atgriezt un atgriešanas iemeslu. Pircējam ir tiesības uz naudas atmaksu un preces apmaiņu, ja preces ir bojātas vai neatbilst to aprakstam.

Iesniegums par preču atteikumu tiek izskatīts 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža.

 Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam samaksāto naudu šādos gadījumos:

* Preces  iepakojums ir bojāts;

* Prece nav tikusi izmantota, atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem;

* Lietojot preci nav ievēroti lietotāja instrukcijas noteikumi;  

* Prece ir vizuāli/ fiziski bojāta, nepareizas lietošanas rezultātā.

Nauda par atgrieztajām precēm, neiekļaujot piegādes izmaksas, tiks pārskaitīta  5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces atgriešanas un rakstiska atteikuma saņemšanas datuma,  uz Pircēja bankas kontu no kura tika veikts pasūtījums.

Izņēmuma gadījums – ja pasūtītās preces neatbilstība ir veidojusies Pārdevēja kļūdas rezultātā. LR Likumdošanā noteiktās patērētāja tiesības saglabājas neierobežotas.

Preču atgriešanas iespējas:

Pa pastu vai Pircējam atvedot:
SIA 3x9 zālītes
Vecpiebalgas novads, Kaives pagasts,
Kaive, "Pūcītes"
Mob. +371 26188218

E-pasts: 3x9zalites@gmail.com

Pakomāts
Vecpiebalgas TOP pakomāts
Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalga, Alauksta iela, 2

Tālr.: +371 26188218
Adresāts: SIA 3x9 zālītes

Pasūtot preces, Pircējs piekrīt preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atpakaļ atdošanas noteikumiem.

Uz augšu